Oferta indywidualna

 

 

Oferta Indywidualna z zakresu projektowania architektury wnętrz stanowi formę projektu wykonawczego i obejmuje poniższe etapy pracy:

 


Wywiad z Inwestorem

Spotkanie z Klientem i omówienie zlecenia, czyli wspólna, niezobowiązująca rozmowa na temat oczekiwań i preferencji Inwestora. Recenzja przykładowych realizacji i zasad przyszłej współpracy.

 

Przedstawienie Oferty

Na podstawie wywiadu, architekt opracowuje indywidualną ofertę dotyczącą zakresu usług wraz z cenami opracowania projektu. Po jej akceptacji przystępujemy do inwentaryzacji pomieszczeń oraz wykonania dokumentacji fotograficznej wnętrz (w przypadku braku dostarczenia w/w przez Inwestora). Po zaakceptowaniu oferty architekt proponuje harmonogram kolejnych spotkań.  

 

Proces projektowy

Na tym etapie projektant wspólnie z Inwestorem omawiają przygotowane wcześniej warianty rozkładu pomieszczeń (z uwzględnieniem przeniesienia ścian działowych) oraz propozycje podziałów strefowych i rozkładu ciągów komunikacyjnych we wnętrzu. Architekt opracowuje ogólną koncepcję w oparciu o preferowaną estetykę, kolorystykę, zabudowę meblową i elementy wyposażenia. Projektant przedstawia również propozycję materiałów wykończeniowych. Celem tego etapu jest wybór ostatecznej koncepcji układu funkcjonalnego, spełniającego oczekiwania klienta, a także wstępny zarys stylistyczny.

Po akceptacji przez inwestora wstępnych propozycji dotyczącej kolorystyki i wyposażenia, architekt wykonuje wizualizacje 3D, w których przedstawia konkretne propozycje aranżacyjne ze szczegółowym uwzględnieniem detali, takich jak okładziny, meble, sprzęt czy oświetlenie.

Na postawie zaakceptowanego projektu, architekt przygotowuje pełną dokumentację projektową, zawierającą rzuty i przekroje pomieszczeń, a także wykaz mebli oraz opisy charakterystycznych detali z pełnym zestawieniem wykorzystanych materiałów wraz z ich wyceną i listą dystrybutorów. Finałem projektu wykonawczego jest opracowanie Katalogu Projektu, w którym poza wizualizacjami znajdzie się pełna dokumentacja projektowa, rysunki wykonawcze oraz tabela z wykazem zastosowanych materiałów, mebli i dodatków wraz z ich specyfikacją. Na podstawie tak przygotowanego projektu aranżacji wnętrza, Inwestor może dokonać zakupu wykazanych sprzętów i elementów wyposażenia, a także przedstawić dokumentację techniczną ekipie wykonawczej, co nie tylko ułatwi, ale przede wszystkim znacznie przyspieszy prace na budowie.

 

Czas przygotowania ostatecznej wersji projektu ustalany jest indywidualnie i zależy od zakresu planowanych prac oraz od ilości pomieszczeń i wielkości ich powierzchni.

 

 

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia wyceny indywidualnej. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.

+48 605 890 740

kontakt.pracownia2b@gmail.com

 

 

partnerzy